KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI


Sitenizde yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yasal haklarımı anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki rızamın geçerli olduğunu ve özgür irademe dayandığını kabul ediyorum.


Şirketinize yapmış olduğum iş başvurusu doğrultusunda doğruluğunu taahhüt ederek ilettiğim ve Şirketiniz tarafından üçüncü kişi ve kurumlardan sağlanan/sağlanacak Kişisel Veri veya Özel Nitelikli Kişisel Veri teşkil eden bilgilerimin, Şirketiniz ile aramda imzalanabilecek olası iş akdi çerçevesince gereken işlemlerin yerine getirilmesi, başvuruda bulunduğum departman ve pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, referans olarak bildirdiğim gerçek ve/veya tüzel kişiler ile irtibata geçilerek hakkımda bilgi talep edilmesi, şirketiniz nezdinde doğacak olası açık pozisyonlarda değerlendirilmesi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde yer alan diğer amaçlar için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına ve işlenmesine; bu doğrultuda Kişisel Verilerimin gerekli olması halinde ile paylaşılmasına ve Şirketinizin İş Hukuku ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusundaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, dilediğim zaman geri alma hakkına sahip olduğumun bilinciyle Şirketiniz tarafından otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işlenmesine açık rızam ile onay vermekteyim.